Acceptance and Commitment Therapy.

Wat is het?

Een therapie die grote successen boekt en een verrassend perspectief biedt, is ACT: Acceptance and Commitment Therapy. Ik zie het echter meer als een training dan een therapie. Met deze methode kijk je niet naar hoe je meer controle kan krijgen over hoe je je voelt, maar juist hoe je ermee om kan gaan dat je niet altijd controle hebt. Je kijkt naar hoe je je leven zinvol kunt invullen ondanks de onvermijdelijke negatieve dingen in het leven.

Accepteer dat we niet zoveel controle hebben als we denken

Het idee achter ACT is dat je veel minder controle hebt over wat je denkt, voelt en meemaakt dan je denkt. Dit staat haaks op veel overtuigingen van ons huidige leven. We zijn namelijk juist heel veel bezig met controle krijgen en ons goed voelen. We zoeken werk dat we leuk en betekenisvol vinden, willen een fijne relatie, leuke vrienden en een fijn leven.

Een coach die met ACT werkt zal je helpen hier anders naar te kijken. Sommige negatieve ervaringen – ook depressieve gevoelens of angsten – zijn niet te vermijden en horen bij het leven. En sterker nog, hoe meer we ons proberen te verzetten, hoe meer we vast komen te zitten in het gevecht ertegen. In een ACT training worden je gevoelens soms eerst heftiger dan voorheen. Dit komt omdat je bewust datgene opzoekt wat je gewend bent om te controleren of vermijden. Het nut hiervan is om te onderzoeken wat het echt met je doet, en om te ervaren dat je het kunt dragen. Accepteren betekent niet dat je je er maar bij neerlegt, maar wel dat je het gevecht met de negatieve gedachten opgeeft.

Jij bent niet je gedachten

Behalve het toelaten van het negatieve, leert ACT je afstand te nemen van gedachten. Gedachten ontstaan vaak spontaan, maar gek genoeg gaan we vaak wel met gedachten om alsof ze de waarheid zijn. Bovendien baseren we ons handelen ook vaak op een gedachte die we hebben. “Ik ‘moet’ dingen op een bepaalde manier doen”, en “ik kan dat niet”. Met ACT leer je afstand te nemen en gedachten te zien voor wat ze zijn: gewoon gedachten. Naast die gedachten ben jij er ook nog. Je kunt dus denken “ik ben verlegen” en toch op iemand afstappen.

Leven volgens jouw waarden

Een belangrijke pijler van ACT is commitment, ook wel toegewijd handelen genoemd. Missen we door het vechten met het negatieve niet heel veel kansen om te doen wat echt belangrijk voor ons is? Als we kunnen accepteren dat het leven soms rot voelt en we bereid zijn om dat te ervaren, kunnen we makkelijker onze focus verleggen naar wat echt belangrijk voor ons is. Volgens ACT doe je dat met je waarden. Een waarde is iets dat jij echt belangrijk vindt in het leven en is meer een richtingaanwijzer dan een regel. Als we leven volgens onze waarden kunnen we het eigenlijk niet fout doen.

Voor wie is ACT geschikt?

Acceptance and Commitment Therapy werkt goed bij verschillende klachten. Zo gebruik ik deze methode bij mensen met gevoelens van minderwaardigheid, sombere gevoelens en milde angstklachten. Daarnaast sluit ACT erg goed aan bij de belevingswereld van jongvolwassenen, studenten en starters.

Meer informatie over Acceptance and Commitment Therapy vind je op de website van ACT in actie.

Bronvermelding

Chernowitz, S. (2019, 23 mei). Wat is ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Geraadpleegd van http://www.psyned.nl.